Få Hjælp til dit

Kokain misbrug

kokain misbrug i danmark

Kokain misbrug er gennem de seneste år blevet mere og mere almindeligt i Danmark og hvor kokain før kostede ret meget og var lidt af et storbyfænomen, er stoffet i dag blevet meget billigere og lettere tilgængelig i hele landet, selv i de mindre danske byer.

Udover at kokain er blevet mere tilgængeligt i Danmark, ser man også en markant stigning over de seneste år i renheden af det kokain som sælges. 

Tal fra politiet viser at renheden er steget fra ca. 20% i 2015 til hele 67% i gennemsnit i 2019, hvilket er mere end 3 gange så meget. 

Dette har mange negative konsekvenser med sig og vil også betyde at man ved at indtage stoffet, er i endnu større risiko for at udvikle misbrug og afhængighed. 

Kokain bruges af helt almindelige danskere i alle aldre og blandes ofte med alkohol og andre rusmidler. 

Stoffet kokain er ekstremt vanedannende og ved indtagelse af kokain sætter man sig selv i stor risiko og fare for hurtigt at få et misbrug, eller udvikle afhængighed. 

Dertil kan der også forekomme mange ubehagelige symptomer og skadelige virkninger og abstinenser. 

At have et misbrug af kokain eller en afhængighed, betyder ikke at man nødvendigvis har en daglig trang til stoffer eller at man tager kokain i hverdagene. 

Faktisk vil langt de fleste med et kokainmisbrug eller en afhængighed bruge kokain i weekenderne og til andre festlige lejligheder, ikke til hverdag.

Vores team

Teamet

Kontakt os i dag helt anonymt.

Du kan trække på vores mange års erfaring med behandling af misbrug.

Vi glæder os til at tale med dig og hjælpe dig med dit kokainmisbrug.

Et weekendforbrug af kokain eller andre stoffer kan hurtigt komme med mange negative konsekvenser, som påvirker en selv, sin familie og andre pårørende hele ugen igennem.

I denne artikel kan du læse om:

 • Hvordan kokain påvirker vores tanker, følelser, adfærd og udvikling?

 • Hvornår er man misbruger eller afhængig af kokain?

 • Symptomer på kokainafhængighed

 • Behandling af kokainmisbrug og afhængighed

 • Hvordan kan man få hjælp som pårørende?

 • Professionel hjælp og anonym rådgivning

Altid støtte

Når du kontakter os, bliver du altid støttet i din kamp med afvænning og uafhængighed af dit misbrug.

Forståelse

Vi kender til, hvordan du har det. Træk på vores mange års erfaring med at hjælpe misbrugere.

Ring anonymt

Ring til os i dag og få kvalificeret hjælp - helt anonymt.

Kokain stimulerer centralnervesystemet

Når man tager kokain, påvirker man hjernen og stimulerer centralnervesystemet. Kokain giver en kortvarig rus som udløser en stor mænge dopamin, hvilket er et af hjernens lykkestoffer.

Alle vores sanseoplevelser, tanker, følelser, adfærd og behov, styres af hjernen – både bevidst og ubevidst. 

Belønningssystemet er den del af hjernen som gør dig glad og tilfreds. Det er belønningssystemer der sørger for, at du lærer at gøre de ting, du bliver glad af. 

Stoffer stimulerer kemisk dette system og man kan derfor blive afhængig af kokain.

Hjernen og centralnervesystemet, bliver først færdigudviklet når man er helt voksen og man har derfor lettere ved at skabe afhængighed som ung. 

Ved at bruge kokain som ung kan man også have sværere ved at styre en rus, blive hurtigere forgiftet, komme ud for ulykker og udføre handlinger som sætter sig selv og andre mennesker i fare.

Danske ambulancer og lægebiler måtte i 2020 rykke ud til 544 personer, der var blevet kokainforgiftet. Det er mere end en fordobling fra 229 udrykninger i 2014

Hvornår har man et kokain misbrug?

Kokainmisbrug eller afhængighed handler ikke så meget om, hvor meget eller hvor ofte man bruger kokain.

Det handler meget mere om de negative konsekvenser misbruget har med sig. 

Negative konsekvenser som kan mærkes i form af nogle typiske tegn, symptomer, abstinenser og bivirkninger.

Et tydeligt tegn på misbrug kan f.eks. være:

 • Nedsat kontrol ved indtagelse af stoffet
 • Lyst til at bruge stoffet jævnligt ved festlige begivenheder
 • Fortsat brug af kokain selvom man oplever negative konsekvenser
 • Skjuler sit brug af kokain for andre
 • Mislykkede forsøg på at stoppe med at tage kokain
 • Kokain får en dominerende rolle og det er svært at feste uden
 • Toleranseudvikling – forbruget stiger med indtag af større mængder over tid 
 • Opstå abstinenser – Hvis man oplever abstinenser når kokainrusen aftager  
 

Tager du for meget kokain og oplever nogle af disse tegn eller er du pårørende til en som gør, så bør du søge professionel hjælp og rådgivning.

Et misbrug af kokain er et behandlingskrævende problem, som kræver hjælp i form af misbrugsbehandling, terapi og undervisning i vaner og forandring. 

Altid støtte

Når du kontakter os, bliver du altid støttet i din kamp med afvænning og uafhængighed af dit misbrug.

Forståelse

Vi kender til, hvordan du har det. Træk på vores mange års erfaring med at hjælpe misbrugere.

Ring anonymt

Ring til os i dag og få kvalificeret hjælp - helt anonymt.

Fysiske og psykiske bivirkninger ved kokainmisbrug

Fysiske bivirkninger ved misbrug
 • Blodpropper i hjertet og hjernen
 • Forstyrrelser i hjerterytmen
 • Åndedrætsbesvær
 • hypertermi (voldsomt forøget legemstemperatur)
 • Hjerneblødning
 • Epileptiske anfald
 • Appetitten påvirkes – man mærker ingen sult.
 
De fysiske bivirkninger ved kokain kan være meget farlige, da kokain ofte er blandet op med meget farlige tilsætningsstoffer.
 
Hvis man oplever farlige abstinenser som kramper, hjertebanken, kraftigt ubehag eller andet er det vigtigt at kontakte egen læge, 1813 eller 112, alt efter behov.
Psykiske bivirkninger ved kokainmisbrug 
 • Søvnløshed, søvnbesvær og søvnforstyrrelser
 • Mistro til andre
 • Angst
 • Irritation
 • Rastløshed
 • Dårligt humør
 • Vrangforestillinger
 • Paranoid
 • Depression
 
Specielt depression, angst og skizofreni er nogle af de helt farlige her, da de kan være svære at komme ud af igen og i værste fald sætte sig permanent. 
Venner på stranden
kokain misbrug
Bliv fri for kokain

At indtage kokain kan også føre til...

Andre typiske tegn
 • Løbende næse, næseblod og eksem omkring næsen
 • Tilstoppet næse
 • Nedsat appetit
 • Ligegyldighed
 • Depression
 • Vrangforestillinger
 • Mistro til andre.
 • Manglende sexlyst og impotens.
 • Opfarenhed, kort lunte og for nogen voldelig adfærd.
 • Hurtig tale
 
Mange bruger kokain som en slags beroligende medicin, hvilket også er et tegn på afhængighed
En psykisk afhængig kan vise flere tegn på adfærdsændringer så som
 • Unaturlige humørsvingninger og let til vrede
 • Dårlig kommunikation omkring dagligdagsaktiviteter
 • Tendens til at blive mere introvert
 • Et stort pengeforbrug som ikke kan forklares
 

Ofte vil en kokainafhængig have indsnævret sine aktiviteter til at handle mere eller mindre og kokain og den næste rus. 

Omgangskredsen vil også ofte bestå af andre, der også har kokain som en del af festen. 

Der findes også de misbrugere som går den anden vej og isolere sig selv mere og mere og tager kokain alene i det skjulte.

Hvor får man hjælp til sit kokainmisbrug?

Hvis man vil have professionel hjælp til et misbrug eller sin afhængighed, kan man gøre det på flere forskellige måder.

I Danmark er det muligt at få gratis hjælp gennem det offentlige og man kan gøre dette ved at kontakte sit nærmeste misbrugscenter eller egen læge, hvor også som udgangspunkt få anonym rådgivning. Dette gælder ikke kun kokain, men også misbrug af alkohol, rusmidler eller andre forskellige stoffer. 

Hvis man ønsker en hurtigere og mere fleksibel behandling kan man vælge misbrugsbehandling gennem det private system, det er der flere fordele ved.

Når man får behandling gennem det private, vil behandlingen ofte være helt anonym og uden nogen former for registrering i offentlige systemer. 

Man kan også få hjælp til sin behandling og sin afhængighed udenfor normal arbejdstid, hvilket har en stor betydning for mange.

Det er også meget normalt at man i en privat misbrugsbehandling hjælper og laver behandling for hele familien.

få behandling af kokain misbrug

A Misbrugsbehandling er et privat behandlingscenter, som tilbyder behandling af kokainmisbrug udenfor normal arbejdstid.

Hele forløbet fra start til slut er 100% anonymt og man bliver ikke registreret nogen steder.

De har med mere end 20 års erfaring inden for misbrugsbehandling og hjælp til pårørende, skræddersyet et evidensbaseret behandlingsforløb til kokainmisbrugere, som er  baseret på kognitiv adfærdsterapi, forandringscirklen, individuelle samtaler, gruppeterapi, undervisning etc.

I behandlingsforløbet er der også tilbud til familie og pårørende.

Alle behandlere er selv tidligere misbrugere.

Behandlingen af kokainmisbrug giver dig muligheder for en tilværelse uden kokain og et liv uden misbrug.

Hvordan kan man få hjælp som pårørende?

Livet som pårørende til en kokain misbruger er langt fra sjovt og følelser som:

 • Angst
 • Tristhed
 • Frustration
 • Afmagt
 • Magtesløshed
 • Sorg
 • Vrede
 • Ensomhed
 • Skyld
 • Skam
 • Stress
 
Kan være helt almindelige for de pårørende. Ofte er der tale om en familie som er på konstant overarbejde og mistillid, brudte løfter, bekymringer og mere, har store negative konsekvenser for alle.
 
Som pårørende gælder det om at få hjælp til at passe på sig selv og sin familie, hjælp til at sige fra og sætte grænser og hjælp til hvordan man kan motivere en misbruger til at gå i behandling.

hjælp til den svære samtale

Hvordan hjælper jeg en kokain misbruger til behandling?

Det allervigtigste er at få hjælp, så du ikke er alene. Det er altid en god ide at få en samtale med det nærmeste misbrugscenter og få hjælp og rådgivning til samtalen.

Til selve samtalen med misbrugeren, gælder det altid at, jo flere jo bedre. Det virker altid bedre hvis man er flere til samtalen og der vil være større mulighed for at misbrugeren vil gå i behandling.

Tidspunkt for samtale og en god forberedelse er også meget vigtigt. Det gælder om at konfrontere personen når vedkommende ikke er påvirket eller meget lidt påvirket.

Til samtalen er det godt at have skrevet et brev som fortæller om hvordan du ser misbruget, hvordan det påvirker dig og dine følelser, samt børnene og andre i familien. Kom med helt klare eksempler på episoder og andet. Fortæl også om hvordan du ser fremtiden for jer, både med og uden behandling.

Vigtigt at alle læser op af deres brev uden kommentarer og at der ikke diskuteres om misbrugets omfang eller om en behandling er nødvendig eller ej. Hav et ultimatum og gør det helt klart hvad der skal ske hvis ikke behandling ønskes.

Det er desværre for mange det der skal til for at gå i behandling for misbrug.

kokain misbrug

få hjælp på telefon 93404567 eller skriv til os

Kontakt os her